<form id="nnxt1"><form id="nnxt1"></form></form>

  <big id="nnxt1"></big>

     <big id="nnxt1"></big>

     <progress id="nnxt1"><menuitem id="nnxt1"><menuitem id="nnxt1"></menuitem></menuitem></progress>
     <big id="nnxt1"></big>
     COMPUTAR CCTV鏡頭

          

      

     COMPUTAR CCTV鏡頭

     手動光圈定焦鏡頭
     序號 型 號 說 明 價 格
     1 T2314FICS-3 2.3mm,1/3",F1.4,CS,113.3 1620
     2 T2616FICS-3 2.6mm,1/3",F1.6,CS,93.8 1335
     3 T0412CS(固定光圈) 4.0mm,1/3",F1.2,CS,63.9 660
     4 T0412FICS-3 4.0mm,1/3",F1.2,CS,63.9 1050
     5 T0812FICS-3 8.0mm,1/3",F1.2,CS,34.7 945
     6 T0812CS(固定光圈) 8.0mm,1/3",F1.2,CS,34.7 570
     7 H2616FICS-3 2.6mm,1/2",F1.6,CS,116.5 1383
     8 H3616FICS-3 3.6mm,1/2",F1.6,CS,99.2 1415
     9 H4514FICS-3 4.5mm,1/2",F1.4,CS,79.6 1175
     10 H0614FICS-3 6.0mm,1/2",F1.4,CS,58.3 1013
     11 H1214FICS-3 12.0mm,1/2",F1.4,CS,30.4 835
     12 H3616FI 3.6mm,1/2",F1.6,C,92.6 1570
     13 H0612FI 6.0mm,1/2",F1.2,C,57.2 1015
     14 H1212FI 12.0mm,1/2", F1.2, C,29.5 885
     15 M8513 8.5mm,2/3",F1.3, C,54.7 1015
     16 M1614 16.0mm,2/3", F1.4, C, 30.5 345
     17 M1614WI 16.0mm,2/3", F1.4, C, 30.5 898
     18 V2518 25.0mm, 1", F1.8, C, 28.4 1219
     19 V5018 50.0mm, 1", F1.8, C, 14.7 1365
     20 V7514 75.0mm, 1", F1.4, C, 9.9 2554

      

     自動光圈 手動定焦鏡頭 直流驅動 無放大器 連四針插頭
     序號 型 號 說 明 價 格
     1 TG2314FCS-3 2.3mm, 1/3", F1.4, CS, 113.3 2310
     2 TG2616FCS-3 2.6mm, 1/3", F1.6, CS, 98.7 2105
     3 TG0412FCS-3 4.0mm, 1/3", F1.2, CS, 63.9 1549
     4 TG0812FCS-3 8.0mm, 1/3", F1.2, CS, 34.7 1470
     5 HG2616FCS-3 2.6mm, 1/2", F1.6, CS, 127.9 2105
     6 HG3616FCS-3 3.6mm, 1/2", F1.6, CS, 99.2 1948
     7 HG4514FCS-3 4.5mm, 1/2", F1.4, CS, 79.6 1906
     8 HG0614FCS-3 6.0mm, 1/2", F1.4, CS, 58.3 1596
     9 HG1214FCS-3 12.0mm,1/2", F1.4, CS, 30.4 1428
     10 HG1814FCS 18.0mm,1/2", F1.4, CS, 19.9 2598
     11 HG4018FCS 36.0mm,1/2", F1.8, CS, 10.6 2650

      

     自動光圈 手動定焦鏡頭 視頻驅動 有放大器 無插頭
     序號 型 號 說 明 價 格
     1 TG2314AFCS-3 2.3mm, 1/3", F1.4, CS, 113.3 2625
     2 TG2616AFCS-3 2.6mm, 1/3", F1.6, CS, 98.7 2384
     3 TG0412AFCS-3 4.0mm, 1/3", F1.2, CS, 63.9 1958
     4 TG0812AFCS-3 8.0mm, 1/3", F1.2, CS, 34.7 1743
     5 HG2616AFCS-3 2.6mm, 1/2", F1.6, CS, 127 2384
     6 HG3616AFCS-3 3.6mm, 1/2", F1.4, CS, 99.2 2294
     7 HG4514AFCS-3 4.5mm, 1/2", F1.4, CS, 79.6 2273
     8 HG0614AFCS-3 6.0 mm,1/2", F1.4, CS, 58.3 1775
     9 HG1214AFCS-3 12.0mm,1/2", F1.4, CS, 30.4 1754
     10 HG1814AFCS-3 18.0mm,1/2", F1.4, CS, 19.9 2887
     11 HG4018AFCS-3 36.0mm,1/2", F1.8, CS, 10.6 2947
     12 HAS3616APC-3 3.6mm, 1/2", F1.6, C, 92.6 4805
     13 HAS0612APC-3 6.0mm, 1/2", F1.2, C, 56.6 4015
     14 HAS1212APC-3 12.0mm,1/2", F1.2, C, 29.5 3815
     15 WCA0818APC 4.8mm, 2/3″,F1.8, C 4915
     16 WCA0813APC 8.5mm, 2/3", F1.3, C 3715

      

     自動光圈 手動定焦鏡頭 視頻驅動 有放大器 無插頭
     序號 型 號 說 明 價 格
     1 WCA1213APC 12.5mm,2/3", F1.3, C 3230
     2 WCA0813APC 12.5mm,2/3", F1.3, C 4060
     3 WCA2513APC 25.0mm,2/3", F1.3, C 3900
     4 WCA5018APC 50.0mm,2/3", F1.8, C 4325

      

     手動光圈鏡頭
     序號 型 號 說 明 價 格
     1 T2Z1816CS 1/3″,1.8-3.6mm/F1.6-c,手動光圈, CS接口,144.2-9.4 3137
     2 T2Z2814CS-2 1/3″,2.8-6mm/F1.4-C , 手動光圈, CS接口,96-47.2 1547
     3 T2Z3514CS-2 1/3″,3.5-8mm/F1.4-c , 手動光圈, CS接口,7.5-35.4 964
     4 T3Z2312CS 1/3″,2.3-6mm/F1.2 –C,手動光圈, CS接口 1798
     5 T3Z2710CS 1/3″,2.7-8.0mm/F1.0-c,手動光圈, CS接口, 100.0-36.1 1252
     6 T3Z3510CS 1/3″,3.5-10.5mm/F1.0-c,手動光圈,CS接口, 81.7-27.2 1189
     7 T3Z1014CS 1/3″,10-25mm/F1.4-c, 手動光圈, CS接口, 26.9-11.3 2869
     8 T4Z2813CS 1/3″,2.8-12mm/F1.3-C, 手動光圈, CS接口 1561
     9 T10Z0513CS 1/3″,5-50mm/F1.3-C, 手動光圈, CS接口, 51.8-5.6 3202
     10 H2Z4516CS-2 1/2″,4.6-10/F1.5-C, 手動光圈, CS接口, 85.3-37.7 1652
     11 H3Z4512CS 1/2″,4.5-12mm/F1.1.2, 手動光圈, CS接口 2627
     12 H3Z1014CS 1/2″,0-30mmF1.4-C, 手動光圈, CS接口 3577
     13 H6Z0812 1/2″,8-48mm/F1.2-16C, 手動光圈, C接口, 44.6-8 4550
     14 T6Z5710-CS 1/3″,5.7-34.2mm/F1-16C,手動光圈,CS接口, 85.3-37.7 5087
     15 M6Z1212 2/3″,12.5-75mm/F1.2-16,手動光圈,C接口, 38.3-6.7 5133

      

     手動光圈 自動光圈 直流驅動鏡頭 無放大器 連四針插頭
     序號 型 號 說 明 價 格
     1 TG2Z1816FCS 1/3″,1.8-3.6mm/F1.6-360,手動光圈DC,144.2-79.4 3754
     2 TG2Z2814FCS-2 1/3″,2.8-6mm/F1.4-360,自動光圈DC,96-47.2 2297
     3 TG3Z2312FCS 1/3",2.3-6mm/F1.2 –360,自動光圈 2393
     4 TG2Z3514FCS 1/3″,3.5-8mm/1.4-360,自動光圈DC,77.5-35.4 1540
     5 HG2Z4516FCS-2 1/2″,4.6-10mmF1.5-125,自動光圈DC,85.3-37.7 2414
     6 HG3Z1014FCS 1/3″,10-25mm/F1.4-360,自動光圈 4607
     7 TG3Z2710FCS 1/3″,2.7-8mm/F1.0-360,自動光圈DC,100.0-36.1 1710
     8 TG3Z3510FCS 1/3″,3.5-10.5mm/F1.0-360,自動光圈DC,81.7-27.2 1710
     9 TG3Z1014FCS 1/3″,10-25mm/F1.4-c,自動光圈DC,26.9-11.3 3575
     10 TG10Z0513FCS 1/3″,5-50mmF/1.3-c, 自動光圈DC,51.8-5.6 3891
     11 TG4Z2813FCS 1/3″,2.8-12mm/F1.3-C,自動光圈 2359
     12 T6Z 5710AIDC-CS 1/3”,5.7-34.2mm/F1.0-360,CS接口,45.8-8.1 6476
     13 T6Z 0812AIDC 1/2”,8-48mm/F1.2-560C, C接口,44.6-8.0 5837

      

     手動變焦 自動光圈 視頻驅動鏡頭 有放大器 無插頭
     序號 型 號 說 明 價 格
       手動變焦 自動光圈 視頻驅動鏡頭 有放大器 無插頭  
     1 TG3Z2312AFCS 1/3″,2.3-6mm/F1.2 –C,自動光圈 3200
     2 TG2Z3514AFCS 1/3″,3.5-8mm/F1.4-360,自動光圈,視頻,77.5-35.4 1965
     3 TG2Z2814AFCS-2 1/3″,2.8-6mm/F1.4-125,自動光圈,視頻,96-47.2 2697
     4 HG2Z4516AFCS-2 1/2″,4.6-10mm/F1.5-125,自動光圈,視頻,85.3-37.7 2535
     5 HG3Z1014AFCS 1/2″,10-30mmF1.4-C,自動光圈 5013
     6 TG2Z1816AFCS 1/3″,1.8-3.6mm/F1.6-360,自動光圈,視頻,144.2-79.4 3851
     7 TG3Z2710AFCS 1/3″,2.7-8.0mm/F1.0-360,自動光圈,視頻,100.0-36.1 2184
     8 TG3Z3510AFCS 1/3″,3.5-10.5mm/F1.0-360,自動光圈,視頻,81.7-27.2 2184
     9 TG3Z1014AFCS 1/3″,10-25mm/F1.4-c,自動光圈,視頻,26.9-11.3 3866
            
       手動變焦 自動光圈 視頻驅動鏡頭 有放大器 無插頭  
     1 TG10Z0513AFCS 1/3″,5-50mm/F1.3-c ,自動光圈,視頻,51.8-5.6 4213
     2 TG4Z2813AFCS 1/3″,2.8-12mm/F1.3-C ,自動光圈,視頻 3396
     3 T6Z 5710AIVD-CS 1/3”,5.7-34.2mm/F1.0-360,CS接口,45.0-8.1 7079
     4 H6Z 0812AIVD 1/2”,8-48mm/F1.2-560, C接口, 44.6-8.0 6458

      

     computar

     電動變焦鏡頭
     序號 型 號 說 明 價 格
     1 T6Z5710M-CS 5.7-34.2mm,1/3",F1.0,CS,三可變 7237
     2 T6Z5710MP-CS 5.7-34.2mm,1/3",F1.0,CS,三可變,帶預置 10175
     3 T6Z5710AMS-CS 5.7-34.2mm,1/3",F1.0,CS,二可變 7625
     4 T6Z5710AMSP-CS 5.7-34.2mm,1/3",F1.0,CS,二可變,帶預置 10889
     5 T6Z5710DC-CS 5.7-34.2mm,1/3",F1.0,CS,二可變,DC驅動 8017
     6 T10Z5712M-CS 5.7-57mm, 1/3",F1.2,CS,三可變 9760
     7 T10Z5712MP-CS 5.7-57mm, 1/3",F1.2,CS,三可變,帶預置 12968
     8 T10Z5712AMS-CS 5.7-57mm, 1/3",F1.2,CS,二可變 10511
     9 T10Z5712AMSP-CS 5.7-57mm, 1/3",F1.2,CS,二可變,帶預置 13787
     10 T10Z5712DC-CS 5.7-57mm, 1/3",F1.2,CS,二可變,DC驅動 10196
     11 T21Z5816M-CS 5.8-121.8mm,1/3",F1.6,CS,三可變 15372
     12 T21Z5816MP-CS 5.8-121.8mm,1/3",F1.6,CS,三可變,帶預置 18459
     13 T21Z5816AMS-CS 5.8-121.8mm,1/3",F1.6,CS,二可變 16890
     14 T21Z5816AMSP-CS 5.8-121.8mm,1/3",F1.6,CS,二可變,帶預置 19219
     15 T21Z5816DC-CS 5.8-121.8mm,1/3",F1.6,CS,二可變,DC驅動 16249
     16 T34Z5518AMS-CS 5.5-187mm,1/3",F1.8,CS,二可變 19222
     17 T34Z5518AMSP-CS 5.5-187mm,1/3",F1.8,CS,二可變,帶預置 21546
     18 T34Z5518DC-CS 5.5-187mm,1/3",F1.8,CS,二可變,DC驅動 19000
     19 H6Z0812M 8-48mm,1/2",F1.2,C,三可變 6129
     20 H6Z0812MP 8-48mm,1/2",F1.2,C,三可變,帶預置 9408
     21 H6Z0812AMS 8-48mm,1/2",F1.2,C,二可變 7610
     22 H6Z0812AMSP 8-48mm,1/2",F1.2,C,二可變,帶預置 10185
     23 H6Z0812DC 8-48mm,1/2",F1.2,C,二可變,DC驅動 8274
     24 H10Z0812M 8-80mm,1/2",F1.2,C,三可變 9690
     25 H10Z0812MP 8-80mm,1/2",F1.2,C,三可變,帶預置 14123
     26 H10Z0812AMS-2 8-80mm,1/2",F1.2,C,二可變 11014
     27 H10Z0812AMSP-2 8-80mm,1/2",F1.2,C,二可變,帶預置 15383
     28 H10Z0812DC 8-80mm,1/2",F1.2,C,二可變,DC驅動 11219
     29 H10Z1218M 12-120mm,1/2",F1.8,C,三可變 12574
     30 H10Z1218MP 12-120mm,1/2",F1.8,C,三可變,帶預置 15309
     31 H10Z1218AMS 12-120mm,1/2",F1.8,C,二可變 11072
     32 H10Z1218AMSP 12-120mm,1/2",F1.8,C,二可變,帶預置 15908
     33 H10Z1218DC 12-120mm,1/2",F1.8,C,二可變,DC驅動 11760
     34 H16Z7516M 7.5-120mm,1/2",F1.6,C,三可變 12269
     35 H16Z7516MP 7.5-120mm,1/2",F1.6,C,三可變,帶預置 15262
     36 H16Z7516AMS 7.5-120mm,1/2",F1.6,C,二可變 13490
     37 H16Z7516AMSP 7.5-120mm,1/2",F1.6,C,二可變,帶預置 16727
     38 H16Z7516DC 7.5-120mm,1/2",F1.6,C,二可變,DC驅動 14364
     39 H30Z1015AMS 10-300mm,1/2",F1.5,C,二可變 45654
     40 H30Z1015AMSP 10-300mm,1/2",F1.5,C,二可變,帶預置 49580
     41 H30Z1015AMSR 10-300mm,1/2",F1.5,C,自動光圈DC驅動,帶濾光片 51589
     42 M6Z1212M 12.5-75mm,2/3",F1.2,C,三可變 9356
     43 M6Z1212MP 12.5-75mm,2/3",F1.2,C,三可變,帶預置 12605
     44 M6Z1212AMS 12.5-75mm,2/3",F1.2,C,二可變 10631
     45 M6Z1212AMSP 12.5-75mm,2/3",F1.2,C,二可變,帶預置 14081

     computar

     電動變焦鏡頭
     序號 型 號 說 明 價 格
       電動變焦鏡頭  
     1 M10Z1118M 11-110mm,2/3",F1.8,C,三可變 9500
     2 M10Z1118MP 11-110mm,2/3",F1.8,C,三可變,帶預置 10900
     3 M10Z1118AMS 11-110mm,2/3",F1.8,C,二可變 10700
     4 M10Z1118AMSP 11-110mm,2/3",F1.8,C,二可變,帶預置 17470
     5 V10Z1618M 16-160mm,1" , F1.8,C,三可變 16500
     6 V10Z1618AMS 16-160mm,1", F1.8,C,二可變 18000
     7 V10Z1618AMSP 16-160mm,1" , F1.8,C,二可變,帶預置 19500
     8 H16Z7516AMS-IR 7.5-120mm ,1/2",F1.6,C,二可變,帶濾光片 58800
     9 H16Z7516AMSP-IR 7.5-120mm, 1/2",F1.6,C,二可變,帶濾光片,可預置 64365
     10 H16Z7516AMSR-IR 7.5-120mm, 1/2",F1.6,C,自動光圈DC驅動,帶濾光片 60300
     11 H16Z7516AMSPR-IR 7.5-120mm , 1/2" , F1.6, C, 自動光圈DC驅動,帶濾光片,可預置 66675

      

     非球體高速自動手動鏡頭DC驅動
     序號 型 號 說 明 價 格
     1 TG2010FCS-HSP 2.0mm,F1.0,122.6 4695
     2 HG2610FCS-HSP 2.6mm,F1.0,122.8 4169
     3 HG3808FCS-HSP 3.8mm,F0.8,89.2 3399
     4 HG0608FCS-HSP 6.0mm,F0.8,56.7 3334
     5 HG0808FCS-HSP 8.0mm,F0.8,44.9 3209
     6 HG1208FCS-HSP 12.0mm,F0.8,31.20 3378
            
       非球體高速自動手動鏡頭視頻驅動  
     1 TG2010AFCS-HSP 2.0mm,F1.0,122.6 5150
     2 HG2610AFCS-HSP 2.6mm,F1.0,122.8 4564
     3 HG3808AFCS-HSP 3.8mm,F0.8,89.2 3827
     4 HG0608AFCS-HSP 6.0mm,F0.8,56.7 3767
     5 HG0808AFCS-HSP 8.0mm,F0.8,44.9 3644
     6 HG1208AFCS-HSP 12.0mm,F0.8,31.2 3844

      

     非球體高速自動手動鏡頭視頻驅動
     序號 型 號 說 明 價 格
     1 TG2010AFCS-HSP 2.0mm,F1.0,122.6 5150
     2 HG2610AFCS-HSP 2.6mm,F1.0,122.8 4564
     3 HG3808AFCS-HSP 3.8mm,F0.8,89.2 3827
     4 HG0608AFCS-HSP 6.0mm,F0.8,56.7 3767
     5 HG0808AFCS-HSP 8.0mm,F0.8,44.9 3644
     6 HG1208AFCS-HSP 12.0mm,F0.8,31.2 3844
       針孔鏡頭  
     1 H0425S 4.0直型,1/2",F2.5,C,76.3 3530
     2 M0935S 9.0直型,2/3",F3.5,C,53.5 4782
     3 M0935L 9.0彎型,2/3",F3.5,C,53.5 6511
     4 T2625CS-P 2.6直型,1/3",F2.5,CS,83.5 4343
     5 TG2625FCS-P 2.6直型,自動光圈直流驅動,1/3",F2.5,CS83.5 5362
     6 TG2625AFCS-P 2.6直型,自動光圈視頻驅動,1/3",F2.5,CS83.5 5596
     7 HAS0425APCS 4.0直型,自動光圈視頻驅動,1/2",F2.5,C76.3 6824
       特寫鏡頭  
     1 MLH-10x 0.084-0.84xmm,1/2",F5.6-32C,近距/視覺輔助,C 4697
     2 TEC-M55 55.0mm,2/3", F2.8-32C, 顯微鏡頭,C 6512

      

     由廣州市信康科技電子有限公司提供,http://www.xinkang.com.cn

      

     型號較多,請聯系業務員

      

      

     信康客戶群業務群
     點擊這里給我發消息020-38601810
     點擊這里給我發消息020-38601180
      

     賓得鏡頭,PENTAX,日本賓得鏡頭報價表,原裝賓得鏡頭,日本原裝賓得鏡頭,賓得鏡頭,avenir鏡頭,
     賓得自動光圈鏡頭,賓得鏡頭中國總代理,賓得鏡頭代理,日本賓得,日本賓得株式會社,日本賓得鏡頭價格,價格表,報價表,
     賓得,鏡頭,賓得鏡頭,賓得鏡頭報價,賓得鏡頭總代理

     中文字幕第一页,日本永久免费av在线观看,欧美一区,日本三级香港三级人妇迅雷 国产亚洲aⅴ在线电影| 国产a在亚洲线播放| 欧美av| 日韩高清在线亚洲专区| 91自拍| 日本成本人片无码免费网站| 久久免费看少妇高潮a片特黄| 日本无码一区二区三区免费播放| 日韩av在线观看| 丰满少妇bd正在播放| 日本高清在线视频| 中文有码无码人妻在线| 青青草视频| 国产在线高清理伦片a| 免费a级毛片无码| 欧美肥胖老妇做爰视频| 日本高清熟妇老熟妇| 真人床震高潮全部视频免费| 青青草在线视频| 尹人香蕉久久99天天拍|